Meer dan ‘gewoon’ water

Meer dan ‘gewoon’ water Maakt ruimte voor hoop Deze kerst willen we jullie attenderen op een bijzonder kerstproject! Geef hoop aan kinderen en hun families door schoon water aan te bieden! Waarom water? Op dit moment hebben meer dan 2 miljard mensen wereldwijd geen veilig drinkwater. Meer dan 300.000 kinderen per jaar […]


Duizenden gedood, gewond bij dubbele ramp in Indonesië.

Een aardschok, 7,5 op de schaal van richter, treft het Indonesische eiland Sulawesi op 28 september en veroorzaakt een, met zes meter hoge golven, verwoestende tsunami. Meer dan 1200 mensen vinden de dood en 800 worden er ernstig gewond. De aardbeving en de daardoor veroorzaakte tsunami verwoesten meer dan 65.000 […]


Wereld Evangelisatie Fonds – voorjaar 2018

Dit najaar wordt er weer geld ingezameld voor het Wereld Evangelisatie Fonds. Van dit geld wordt het hele systeem van de wereldwijde Kerk van de Nazarener gefinancierd. Zonder het Wereld Evangelisatie Fonds kunnen er geen zendelingen betaald worden of op bezoek komen. In de bijgevoegde presentatie vind je een voorbeeld […]


Albastenfonds 2018

Hieronder een video voor de promotie van het Albastenfonds voor de bouw van scholen, ziekenhuizen etc. Lees meer onder Albastenfonds.


Kerstproject 2017 – vluchtelingkinderen

Over de hele wereld vluchten kinderen vanwege geweld, oorlog en onzekerheid over de toekomst. Kwetsbare kinderen die een veilige plek, liefde en ondersteuning nodig hebben. Er zijn diverse  plaatsen in de wereld  waar Nazarener kerken hen die veilige plek bieden. Hier zijn mensen die hen willen omarmen en voor hen […]


Verslag W&G team Armenië 2017

Op 17 oktober vertrokken we naar Yerevan, de hoofdstad van Armenië. De gemeente bestaat uit een kleine groep enthousiaste echtparen, vrouwen en kinderen. Een aantal van hen zijn Armeense Syriërs die voor het geweld in Aleppo zijn gevlucht. Tot voor kort kwam deze gemeente in een veel te kleine ruimte […]


Wereld Evangelisatie Fonds najaar 2017

Dit najaar wordt er weer geld ingezameld voor het Wereld Evangelisatie Fonds. Van dit geld wordt het hele systeem van de wereldwijde Kerk van de Nazarener gefinancierd. Zonder het Wereld Evangelisatie Fonds kunnen er geen zendelingen betaald worden of op bezoek komen. Ook de organisatie van het Albastenfonds wordt hieruit […]


Rampen in de wereld – september 2017

Deze week werden we geconfronteerd met de gevolgen van de orkaan Harvey in Texas, de monsterorkaan Irma in het Caribisch gebied en een aardbeving in Mexico. Rampen die veel menselijk leed met zich meebrengen. Maar op dit moment willen we uw aandacht vragen voor het lijden van miljoenen mensen aan […]


Nieuwe NMI logo

Tijdens de afgelopen internationale NMI conventie is een nieuw logo voor Nazarene Missions Internationa geïntroduceerd. Het verhaal achter het logo: Gebed, WEF, Albastenfonds en het betrekken van kinderen en jeugd is verenigd in het nieuwe logo door de 4 verschillende kleuren verbonden in de cirkel. De hele cirkel herinnert ons […]