Wereld Evangelisatie Fonds najaar 2019

In november wordt er geld ingezameld ter ondersteuning van het algemene fonds van de Kerk van de Nazarener waar onder andere zendelingen betaald worden. In onderstaande video wordt kort uitgelegd waar het geld allemaal voor gebruikt wordt. Gebruik deze film als promotie voor de collecte van het Wereld Evangelisatie Fonds. […]


Orkaan Dorian raast over de Bahama’s

In het nieuws heeft u waarschijnlijk wel over de orkaan Dorian gehoord die over de Bahama’s geraasd heeft. Vanuit Nazarene Compassionate Ministries (NCM) is er al een team naar de Bahama’s gereisd om daar de eerste hulpgoederen te brengen, maar ook om de schade in beeld te krijgen. Alle 5 […]


Update Mozambique – orkaan Idai

Onlangs ging een van onze kerkleiders in Mozambique naar het rampgebied om de schade in ogenschouw te nemen en plannen te maken, hoe wij als kerk de mensen in deze gebieden kunnen helpen en ondersteunen. Volgens de huidige cijfers zijn ongeveer 101 Kerken van de Nazarener geheel of gedeeltelijk vernietigd. […]


Wereld Evangelisatie Fonds 2019

Volgelingen van Jezus zijn geroepen om, in de wereld, ambassadeurs te zijn van het Koninkrijk van God. Dat is precies wie we zijn en wat we doen, als deel van de wereldwijde Kerk van de Nazarener. Je laat Gods liefde zien, niet alleen aan de mensen om je heen, maar […]


Cycloon Idai zaait verwoesting in Zuidoost-Afrika

De tropische cycloon Idai bestormde 15 maart de kust van Mozambique en liet een spoor van verwoesting achter tot ver in de buurlanden Malawi en Zimbabwe en trof miljoenen mensen. VN-functionarissen hebben gezegd dat dit waarschijnlijk de ergste door extreem weer veroorzaakte ramp is die ooit op het zuidelijk halfrond […]


Meer dan ‘gewoon’ water

Meer dan ‘gewoon’ water Maakt ruimte voor hoop Deze kerst willen we jullie attenderen op een bijzonder kerstproject! Geef hoop aan kinderen en hun families door schoon water aan te bieden! Waarom water? Op dit moment hebben meer dan 2 miljard mensen wereldwijd geen veilig drinkwater. Meer dan 300.000 kinderen per jaar […]


Duizenden gedood, gewond bij dubbele ramp in Indonesië.

Een aardschok, 7,5 op de schaal van richter, treft het Indonesische eiland Sulawesi op 28 september en veroorzaakt een, met zes meter hoge golven, verwoestende tsunami. Meer dan 1200 mensen vinden de dood en 800 worden er ernstig gewond. De aardbeving en de daardoor veroorzaakte tsunami verwoesten meer dan 65.000 […]


Wereld Evangelisatie Fonds – voorjaar 2018

Dit najaar wordt er weer geld ingezameld voor het Wereld Evangelisatie Fonds. Van dit geld wordt het hele systeem van de wereldwijde Kerk van de Nazarener gefinancierd. Zonder het Wereld Evangelisatie Fonds kunnen er geen zendelingen betaald worden of op bezoek komen. In de bijgevoegde presentatie vind je een voorbeeld […]


Albastenfonds 2018

Hieronder een video voor de promotie van het Albastenfonds voor de bouw van scholen, ziekenhuizen etc. Lees meer onder Albastenfonds.