Wereld Evangelisatie Fonds

Het Wereld Evangelisatie Fonds is het belangrijkste fonds binnen het zendingswerk, aangezien dit fonds zorgt voor o.a. voor:

– De kosten voor zendelingen: salaris, reiskosten, onderwijs, pensioenplan, ziektekosten (andere gedeelte via Medisch Fonds), enz.
– Stichting en opbouw van kerken
– Workshops en training

 Iedere gemeente streeft ernaar om 5,5% van zijn kerkbudget bijeen te halen voor het Wereld Evangelisatie Fonds. Dit kan gedaan worden tijdens het Paasoffer (rond Pasen) en het Dankdagoffer (in November). Diverse gemeentes houden ook acties naast deze collectes.

Het Wereld Evangelisatie Fonds ondersteunen?

U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de DNMI van de Kerk van de Nazarener NL 37 INGB 000 40 85 285 of op de rekening van uw plaatselijke gemeente beiden onder vermelding van ‘gift WEF’.

Promotiemateriaal

Over ons

District Nazarener Missions International is onderdeel van de Kerk van de Nazarener Nederland en promoot het werk van de internationale Kerk van de Nazarener.

Laatste nieuws

Kaap Verdië realiseert districts centrum met Albastenfonds

In 2022 is het Kaap-Verdië Noord district 119 jaar aanwezig in het land. Het district is op weg naar zelfstandigheid nu doorgegroeid naar een fase 2 district. (fase 3 is zelfstandig net als Nederland). Het district heeft Albastenfonds ontvangen op een districtscentrum...

Lees meer

Neem contact met ons op