Albastenfonds

albasten-voorpaginaHet albastenfonds zorgt ervoor dat er over de hele wereld nieuw land aangekocht kan worden waarop een kerk, school, ziekenhuizen, klinieken of huizen voor zendelingen gebouwd kan worden. Diverse Werk- en Getuigenisteams werken mee aan de bouw van deze gebouwen. Tijdens het jaar kunt u geld sparen door bijvoorbeeld wisselgeld te sparen in het speciale albastendoosje. Ook kun je ervoor kiezen om af en toe een bedrag erin te stoppen dat je anders aan iets uit zou geven dat je graag wilt hebben, maar wat je niet nodig hebt. Het ophalen van het albastenfonds gebeurt in de plaatselijke kerken in februari en september. Hier kunt u het doosje legen, natuurlijk kunt u ook via de bankrekening een gift overmaken. Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Achtergrond bij het albastenfonds

Ontstaan van het Albastenfonds
Na de tweede wereldoorlog, was er een nijpend tekort aan gebouwen en land voor het zendingswerk, ook voor de Kerk van Nazarener. Deze nood werd besproken in de Algemene Raad van de NMI. De raad vroeg ds. Elizabeth Roby Vennum, een lid van deze vergadering, om een plan te maken, waardoor er voldoende geld zou komen om in deze nood te voorzien.

Ds. Vennum wist, dat als God die gebouwen voor zending wilde, dat Hij haar het plan zou geven. Op de reis terug naar Kansas, gaf de God haar inspiratie voor het plan “liefdevol” geven. Het plan kreeg zijn vorm volgens het offer van de vrouw die de voeten van Jezus met duur parfum zalfde, dat uit een albasten kruik wordt gegoten(Mattheüs 26:613). De Algemene Raad NMI keurde eenstemmig het plan goed, en de eerste collecte werd gehouden in 1949. Nu, meer dan 50 later jaar, zijn meer dan 7.300 projecten gekocht of gebouwd met meer dan $79 miljoen.

Achtergrond van het Albastenfonds

Niemand weet wat men met de scherven van het Albasten kruikje heeft gedaan, nadat de vrouw het brak en met de kostbare inhoud het hoofd van Jezus zalfde. Waarschijnlijk heeft een knecht later de stukken opgeruimd en zijn die op de vuilnishoop terechtgekomen. Maar die scherven zijn jaren en jaren later in het denken van mensen, die evenveel van Jezus hielden als de vrouw uit het verhaal in Lucas 7, weer opgeraapt. Ze lijmden die zorgvuldig aaneen tot een kleine pot, waarin ze het wisselgeld deden dat dagelijks met een zekere achteloosheid werd terugontvangen in het huishoudelijk verkeer, of al die andere grote en kleine meevallers die terugvloeiden in onze beurs, terwijl wij er niet op rekenden.

Een geschiedenis:

Ruim 40 jaar geleden werd een Kerk van de Nazarener gesticht in Campinas Brazilië. Met behulp van door het Albastenfonds is een kerkje gebouwd. De gemeente groeide en het gebouw werd al snel te klein.Na een aantal jaren is er, weer met behulp van het Albastenfonds, een groter kerkgebouw neergezet. In 1981 bedroeg het aantal leden van de gemeente ruim 200 mensen. Opnieuw ging er geld vanuit het Albastenfonds naar Campinas om de snelgroeiende gemeente van een nog grotere ruimte te voorzien.

Met het ingezamelde geld van het Albastenfonds worden wereldwijd aankopen gedaan van grond en gebouwen. Het laat zien dat de Kerk van de Nazarener vast van plan is langdurig aanwezig te zijn namens onze Heer, Jezus Christus.
80% van het geld wordt gebruikt in wereldmissiegebieden en 20% gaat naar multiculturele congregaties in de Verenigde Staten en Canada.
Het geld van het albastenfonds verstrekt land voor de meeste Werk en Getuigenisteams.
Het volledige bedrag van het ingezamelde geld gaat naar de bouw van kerken, scholen, medische faciliteiten, en huizen voor missionarissen en nationale arbeiders.

Het albastenonds ondersteunen?

U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de DNMI van de Kerk van de Nazarener NL 37 INGB 000 40 85 285 of op de rekening van uw plaatselijke gemeente beiden onder vermelding van ‘albastenfonds’.