Vrijwilligers (M+Power)


m-power-logo
Binnen de Eurasia Regio is een programma ontwikkeld, wat M+Power genoemd wordt. Daardoor is het voor mensen mogelijk om als korte termijn zendeling betrokken te zijn bij het werk van de Kerk van de Nazarener in andere delen van de wereld.

We willen je uitdagen om na te denken en te bidden of de Here God jou misschien roept om Hem ergens in het buitenland te dienen voor een periode tussen drie maanden en twee jaar. Of misschien ken je een jongvolwassene, die een tussenjaar heeft in zijn/ haar studie, of iemand die vlak voor zijn pensioen staat. M+Power is geschikt voor jong en oud!

Zo is er een mogelijkheid om in een Coffee shop in hartje Londen te helpen
( http://www.freshgroundlondon.com); hier zijn allerlei initiatieven gestart om de kerk te helpen aanwezig te zijn in de wijk. Er zijn ook Coffee shops in Lissabon of Kopenhagen. Maar misschien wil je helpen met vluchtelingen in Kroatië of Jordanië, of met jongeren in Sri Lanka. Over de hele Regio verspreid zijn goedgekeurde ‘Ministry sites’, waar je kunt dienen waar het nodig is, met wie jij bent en met wat jij kunt. We zorgen voor goede begeleiding door je te koppelen aan een (lokale) coach in het land waar je als vrijwilliger werkt en een mentor uit het gebied waar je vandaan komt om je te helpen groeien als persoon en in je relatie met God. Je kunt de website vinden op: http://eurasiaregion.org/volunteers/

Paulus had zijn eigen M+Power programma. In het Nieuwe Testament zien we dat hij een aantal medewerkers had, die langere tijd intensief met hem optrokken, zoals Timotheus, Titus en Silas. Daarnaast waren er onafhankelijke co-werkers zoals Priscilla, Aquila en Apollos. Maar er was nog een derde groep, die lijkt op het M+Power programma: tijdelijke medewerkers die we maar een paar keer tegenkomen in de brieven van Paulus. Het gaat om mensen, die vanuit bestaande gemeentes voor een kortere tijd met Paulus en zijn team optrokken en na terugkomst in de eigen gemeentes vertelden wat er allemaal op het zendingsveld gebeurde. We lezen hierover in Romeinen 16: 3 en 17, in Efeziërs 6: 21-22.
In Col. 4: 7-9 staat:

“ Tychikus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u alles over mij vertellen.  Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken, samen met Onesimus , onze trouwe en geliefde broeder die één van u is; zij beiden zullen u vertellen hoe het hier gaat.”
Op die manier werden bestaande gemeentes praktisch deel van de Grote Opdracht verder weg en ondersteunden ze wat God aan het doen was door gebed en door bepaalde mensen te sturen.

Een voorwaarde om deel te kunnen nemen als vrijwilliger via M+Power is dat je mee doet aan een Eurasia Mission Orientation. Tijdens dit trainingsprogramma zijn er allerlei oefeningen en seminars om je voor te bereiden op wat het betekent om in een andere cultuur te kunnen werken. Je kunt op deze manier ook uitzoeken of dit iets voor je is. Er zal ook een persoonlijk gesprek plaatsvinden met twee mentoren.

Een Eurasia Mission Orientation is ook erg geschikt voor mensen die meer willen weten over de NMI of de internationale Kerk van de Nazarener. Op de website van de regio is meer informatie te vinden over de volgende Eurasia Mission Orientation in Dordrecht van 22 – 24 februari 2019.

Informatie?      Jessica Wolst: jwolst@eurasiaregion.org

Wordt vrijwilliger in de Eurasia regio!

Promotievideo in 30 seconden

Uitgebreide video met interviews: