Referentieformulier Werk- en Getuigenisteam


Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Naam deelnemer

Relatie met deelnemer

Hoelang ken je de deelnemer

Graag uw eerlijke evaluatie geven om ons te helpen met de selectie van Werk & Getuigenis teamleden.

Christelijke getuigenis

Zorg voor andere mensen

Afronden van taken

Samenwerking met anderen

Houding tegenover authoriteit

Emotionele stabiliteit

Leiderschapsmogelijkheden

Omgang met stress

Gezondheid

Fysieke gesteldheid

Wat zijn de sterke kanten van de deelnemer

Wat zijn de zwakke kanten van de deelnemer

Andere talenten, kwaliteiten, ervaringen van de deelnemer die belangrijk zijn voor het werken in een team