Media

Door beelden te gebruiken wordt het promoten van collectes of projecten veel eenvoudiger. Hieronder enkele middelen ter promotie.