Albastenfonds

Het albastenfonds zorgt ervoor dat er over de hele wereld nieuw land aangekocht kan worden waarop een kerk, school, ziekenhuizen, klinieken of huizen voor zendelingen gebouwd kan worden. Diverse Werk- en Getuigenisteams werken mee aan de bouw van deze gebouwen. Tijdens het jaar kunt u geld sparen door bijvoorbeeld wisselgeld te sparen in het speciale albastendoosje. Het ophalen van het albastenfonds gebeurt in de plaatselijke kerken in februari en september. Hier kunt u het doosje legen, natuurlijk kunt u ook via de bankrekening een gift overmaken. Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Albastenfonds ondersteunen?

U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de DNMI van de Kerk van de Nazarener NL 37 INGB 000 40 85 285 of op de rekening van uw plaatselijke gemeente beiden onder vermelding van ‘albastenfonds’.


Projecten gesteund door het Albastenfonds

Pantoja, Dominicaanse Republiek Dit is een foto van het stuk land in Pantoja, Dominicaanse Republiek dat in 2015 is aangekocht. Dit kwam door de $ 5000,- die het Albastenfonds heeft gegeven. Hierdoor werd het de eerste Kerk van de Nazarener die in deze omgeving een kerk kon bouwen, een paar […]

Kasumbalesa, Congo

Achtergrond van het albastenfonds

Ontstaan van het Albastenfonds Na de tweede wereldoorlog, was er een nijpend tekort aan gebouwen en land voor het zendingswerk, ook voor de Kerk van Nazarener. Deze nood werd besproken in de Algemene Raad van de NMI. De raad vroeg ds. Elizabeth Roby Vennum, een lid van deze vergadering, om […]